Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Evenimente
La vârsta maturităţii!

29.10.2012: Iniţiativa Waldorf din Chişinău a împlinit 20 de ani (la 18 august – de la semnarea ordinului Ministerului, la 15 septembrie – de la inaugurare).

Suita de manifestări consacrate aniversării a început la 29 septembrie, când am participat la WOW DAY – ziua solidarităţii internaţionale a mişcării Waldorf şi continuat în săptămâna 22 – 27.10.12 cu:

- Seminarul intern 22,23,25.10.12 (vezi programul anexat nr.1)

- Seminarul municipal pentru managerii principali din mun.Chişinău „Managementul succesului: un învăţământ sănătos pentru un viitor frumos.” (vezi programul anexat nr.2)

- Festivitatea consacrată aniversării de 20 de ani, care s-a desfăşurat în sala de festivităţi a preturii s. Râşcani, str. Kiev 3, la 26.10.12, între 1400 – 1700.

- Recepţie festivă (în cantina LTE Waldorf), la 26.10.12, 18:00.


Seminarul intern pentru cadrele didactice s-a desfăşurat cu participarea dlui Ch.Johannsen, preşedintele IAO (Asociaţia Internaţională Waldorf din Europa Centrală şi de Est) şi a dnei V. Petrovici, pedagog Waldorf din Iaşi (România). Seminarul municipal a fost organizat în colaborare cu DGETS a m. Chişinău (dna T. Curtescu, şeful secţiei management preuniversitar). Total au participat peste 100 de manageri principali.


Experienţa acumulată de Liceul Waldorf a fost elogios apreciată de participanţii seminarului. A fost emis şi ordinul nr.1989 din 26.10.12 a DGETS a m. Chişinău „Cu privire la rezultatele unei activităţi de formare” (vezi site-ul DGETS: www.chisinauedu.md).
Alături de comunitatea şcolară a Liceului Waldorf au fost şi oaspeţii din Germania (dl. Ch.Johannsen, dna. H. Heinkel, dl. W. Bade), România (dnele V. Petrovici, M. Fasolă – Iaşi, N. Mihai, M. Băran – Bucureşti, cu 3 elevi), Luxemburg (dnele D. Schlehter, T. D’Incau), Rusia ( Ansamblul de muzică medievală "Dolum Dreame”, din absolvenţii şcolii Nr. 1060 Waldorf din Moscova).


La festivitatea aniversară ne-au onorat cu prezenţa elevii, absolvenţii, părinţii, foşti colegi, oaspeţi de peste hotare, precum şi persoanele oficiale: dna T. Nagnibeda-Tverdohleb, Director General a DGETS a mun. Chişinău, dna M. Şlapac vice-preşedintele AŞ a RM, dl. V. Ghincul, vice-pretorul s.Râşcani, dl.D. Vatavu, şef-adjunct al DETS a s. Râşcani, dna N. Busuioc, metodist a DETS.
Festivitatea a fost binecuvântată de preotul V. Ciobanu, părinte, fiul căruia, Bogdan, a absolvit ciclul gimnazial în prima promoţie a Waldorf (2001).


Tot ca părinte din prima promoţie a felicitat călduros audienţa dna M. Şlapac, după care a cerut cuvânt fiul său Dumitru, cunoscut interpret, care activează de 5 ani în Moscova (Rusia) cu pseudonimul artistic Dmitry Gramm. Felicitările oaspeţilor au fost intercalate cu numere artistice ale elevilor (cl. a XII-a). La încheiere au fost frenetic aplaudate numerele artistice prezentate de ansamblul vocal şi cel de dans formate din cadrele didactice.

Imnul „Iubilante Deo” şi tradiţionalul „La mulţi ani” au fost interpretate de întreg corpul didactic (în canon) cu toată sala.

[ Citeva documente referitor la evenimentele Waldorf la 20 de ani ]


Olimpiada Greacă, Crimeia, Sevastopol, 2012

15.05.2012: Vârsta de clasa a V-a este coniderată – perioada de aur a elevului. Într-adevăr, tocmai la această vârstă copiii au formate deja abilităţile necesare pentru a crea în sens larg.
Această armonie între capacităţi şi posibilităţi este asociată cu perioada Greciei Antice – etapa de dezvoltare a omenirii, considerată şi astăzi ca etalon.

Deja este o tradiţie frumoasă – la finele anului şcolar, în Sevastopol, tabăra „Omega” de pe malul mării, găzduieşte Olimpiada greacă pentru elevii claselor a V-a. Şcoli Waldorf din Ucraina, Rusia şi noi, de la Chişinău, în perioada 14-19 mai 2012, ne-an întâlnit ca nişte adevăraţi greci să creăm: muzică, teatru şi desigur – sport.
Nu în zadar tocmai în Sevastopol a prins rădăcini această tradiţie – loc unde săpăturile arheologice povestesc clar despre viaţa grecilor din antichitate. Aici se poate vedea cu adevărat un amfiteatru veritabil antic...

Repere:
Drumul – ne-am deplasat în diverse feluri de transport; pentru unii copii a fost prima călătorie cu trenul.

Am admirat cu nesaţ macii înfloriţi – privelişte deosebită pentru noi...
Spectacolul „Tezeu şi firul Ariadnei” prezentat chiar în prima seară a olimpiadei. Este ceva să prezinţi un spectacol în limba română vorbitorilor de limbă ucraineană şi rusă şi să obţii aplauze frenetice. Copiii au demonstrat mult artistism.

Competiţiile sportive: sărituri în lungime, aruncarea suliţei şi a discului, alergare la distanţă şi spectaculoasa trântă, arbitrată de către profesorul Andrei Dupceac.

Încheierea olimpiadei: înmânarea diplomelor, medaliilor, lauri pe cap învingătorilor...

Şi în fiecare zi – marea cu raci şi peştişori care se vedeau, o mulţime, seara sau dimineaţa...
Catacombele din Odessa – renumite în toată Europa. Pe alocuri ajungând până la înălţimea unui bloc cu 6 etaje, sub pământ. Am intrat chiar şi într-o clasă, am stat în bănci de piatră în care au învăţat cândva copii...

Părinţii au fost mâna mea dreaptă în această călătorie. Mulţumesc nespus de mult familiilor Botnari şi Caraseni.
Şi cum firul Ariadnei ajută pe cel curajos, noi înmânăm mai departe estafeta viitoarei clase a V-a...

Valeria Botoşanu,dirigintele cl. a V-a, promovată deja a VI-a.


[ Vezi un raport fotografic în secțiunea galeriilor fotografice... ]


Practica topografică, clasa a X-a, anul 2012

29.04.2012: Iată una din practicile noastre pe teren - anume practica topografică, care a avut loc în munții Făgăraşi, județul Albota, România, realizată împreună cu clasa a X-a din Liceul Waldorf Bucureşti, între 5-12 mai 2012.

Natura, munții, pădurea, drumurile, potecile, castelul, cabana - toate pot fi măsurate și puse pe hârtie - acesta e unul din scopurile exerciţiilor practice.

Luând în considerație locurile frumoase turistice și natura în plină primavară, emoțiile și entuziazmul elevilor de a vedea și studia ceva nou, presupunem că materia a fost însușită și la capitolul practic.


[ Vedeti un reportaj mai amplu in imagini in galeriile fotografice ]


Spirit moldav in Luxemburg

28.04.2012: La 13.04.12, ora 10.00 clasa a XI-a din LTE Waldorf, 18 elevi şi 3 profesori au pornit la drum spre Luxemburg, pentru a efectua practica socială.

Au pornit, ca peste unsprezece zile să revină acasă şi să ne povestească cu "sufletul la gură" despre noile cunoștințe, prieteniile legate reciproc, emoții. Călatorilor le stă bine să povestească despre cele văzute şi trăite în drum sau pe tărîmurile pe unde au ajuns.

Mai jos vă propunem un raport - prezentare în imagini despre acest eveniment important din viața elevilor clasei a XI-a.


[ Incarca un raport-prezentare mai complex despre practica sociala a clasei a XI-a la Luxemburg, anul 2012 (fisierul Luxemburg2012-Show.pps, Microsoft Office prezentare, 36.6 Mb) ]