Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Lecție de arhitectură

Construcția casei este epoca în mare măsură legată de aplicarea practică a cunoştinţelor dobândite la matematică (forme geometrice, unităţi de măsură şi cele patru operaţii). În acest fel se ţine cont de particularitatea gândirii copilului la această vârstă: înţelegerea lui este preponderent concret-intuitivă, abstractizarea fiind posibilă numai în anumite limite. Nu e de neglijat nici faptul că în acest context, al construcţiei, matematica primeşte un nou sens şi dă o mai mare motivaţie în învăţare. Lucrând cu diverse materiale (lemn, pământ, piatră etc.) şi diferite unelte, elevii dobândesc o mulţime de noi cunoştinţe. În acest an am reuşit cu clasa să construim un orăşel al piticilor din nuiele şi diferite construcții din cubuleţe de zahăr. Interesul în a înţelege şi a dobândi noi cunoştinţe a fost foarte mare. Dar cel mai important a fost interesul deosebit față de această epocă și implicarea elevilor în activități comune, în care s-a cerut comunicare, înțelegere, ajutor reciproc. Dirigintele clasei: Olga Munteanu

  

Alege o altă galerie