Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Pedagogia Waldorf în lume

Pedagogia Waldorf în lume

Prima şcoală liberă Waldorf a fost înfiinţată la Stuttgart, Germania, în 1919, sub conducerea lui Rudolf Steiner, ca răspuns la iniţiativa conducerii fabricii de ţigări "Waldorf-Astoria". În prezent (2009) există 994 şcoli Waldorf, răspândite în 60 de ţări ale lumii, circa 1700 de grădiniţe de copii, peste 550 de centre de pedagogie curativă, 60 de centre de pregătire a cadrelor didactice. 

După înfiinţarea primei şcoli Waldorf la Stuttgart cu 8 clase, 256 copii şi 12 pedagogi (07. 09.1919) a doua şcoală a apărut peste 3 ani în or. Hamburg (1922), iar a treia – în or. Essen (1923) tot în Germania. În al patrulea an pedagogia nouă păşeşte peste hotare: mai întâi în or. Haga (Olanda - 1923) apoi în Marea Britanie la Londra (1925). În al şaptelea an (1926) de la fondarea primei şcoli se deschid şcoli similare concomitent în patru ţări noi. Elveţia (la Basel), Norvegia (Oslo), Portugalia (Lisabona), Ungaria (Budapesta). Astfel în primii şapte ani pedagogia Waldorf se transformă deja într-o mişcare internaţională care întrunea 11 şcoli din 7 ţări europene. În 1927 mişcarea pedagogică cuprinde Austria (Viena). Apoi din 1928 se extinde peste Oceanul Atlantic – în SUA (New-York). Până în 1933 se deschid încă 9 şcoli Waldorf noi atât în Germania cât şi în alte ţări.

Însă odată cu instaurarea regimului naţist în Germania asupra şcolilor Waldorf, care promovau ideea educaţiei fiinţei umane ca personalitate liberă, se lasă nori negri. În anii 1936-1941 activitatea acestor şcoli a fost interzisă, ca „şcoli primejdioase pentru naţiunea germană”. După cotropirea Austriei (1938) a fost închisă şcoala din Viena, iar în 1941 – şi cele din Olanda. O parte din profesorii Waldorf au fost nevoiţi să emigreze peste hotare în Elveţia, Marea Britanie, SUA, unde au înflorit noi şcoli Waldorf.

Abia în toamna anului 1949 în Germania postbelică au reînceput activitatea şcolile Waldorf din Stuttgart, Hamburg, Hanovra. În anii următori sînt înfiinţate multe şcoli noi, astfel că la mijlocul anilor 50 funcţionau deja 62 de şcoli Waldorf în lume (53 în Europa şi 9 în America (de Nord şi de Sud)).

Este remarcabil faptul că dacă pentru creşterea numărului de şcoli Waldorf până la 100 au fost nevoie de 50 de ani (1970), apoi în următorii 25 de ani numărul lor a crescut de 5 ori, ajungând în 1994 la 600. Creşterea în progresie geometrică continuă şi în anii următori ajungând în anul jubiliar (2009) la 994 şcoli în 60 de ţări. Astăzi mişcarea pedagogică internaţională Waldorf cuprinde:

 • În Europa – 681 de şcoli în 30 de ţări (cele mai multe fiind în Germania – 213, Olanda – 92, Suedia – 41, Norvegia şi Elveţia câte 35 etc.) – 67% din numărul total.
 • În America – 211 şcoli în 9 ţări (SUA – 130, Brazilia – 32, Canada – 21 etc) – 21%;
 • În Asia – 37 de şcoli în 14 ţări (Israel – 7, Japonia – 6, India – 5) – 4%;
 • În Africa – 22 şcoli în 5 ţări (RSA – 17, Kenia – 2 etc) – 2%;
 • În Australia şi Oceania – 43 şe şcoli (Australia – 33, Noua Zeelandă – 10) – 4,3%.

În prezent o şcoală Waldorf revine la 150 mii locuitori din Norvegia, la 152 mii locuitori din Olanda, la 178 mii locuitori din Elveţia, la 220 mii locuitori din Suedia, la 228 mii locuitori din Finlanda, la 300 mii locuitori din Estonia, la 459 mii locuitori din Germania.

Prima grădiniţă Waldorf a fost înfiinţată după 2 ani (1921) de la crearea şcolii din Stuttgart, apoi grădiniţele s-au dezvoltat paralel cu şcolile. În 1978 erau deja circa 240 de grădiniţe, în 1988 – circa 600, iar în prezent 1706.
La iniţiativa Federaţiei Waldorf din Filanda la 09.09.2009, la ora 909 a avut loc o acţiune internaţională Waldorf – 90 în care  au participat toate şcolile Waldorf de pe diferite meridiane, înconjurând globul, consemnând jubileul de 90 de ani de la crearea primei şcoli de acest tip.

Mişcarea intenaţională Waldorf se autodirijează prin diferite organisme de autoconducere:

 • Secţia pedagogică a Şcolii Libere Superioare de Ştiinţă Spirituală – Goetheanum (Dornach, Elveţia);
 • IAO – Asociaţia Internaţională pentru pedagogia Waldorf în ţările Europei Centrale şi de Est (Stuttgart, RFG);
 • Consiliul European al Şcolilor Waldorf /R. Steiner/ (forest Row, Marea Britanie);
 • Asociaţia Internaţională a Grădiniţelor Waldorf (Stuttgart, RFG).                      

După continente şcolile Waldorf se împart în felul următor:

 • în Europa – 681 şcoli (67%) în 30 de ţări, cele mai multe: RFG – 213, Olanda – 92;
 • în America – 211 şcoli (21%) în 9 ţări, cele mai multe: SUA – 130, Brazilia – 32, Canada - 21;
 • în Asia – 37 şcoli (4%) în 14 ţări, cele mai multe: Israel – 7, Japonia – 6, India - 5;
 • în Africa – 22 şcoli (2%) în 5 ţări, cele mai multe: Rep. Africa de Sud – 17;
 • în Australia şi Oceania – 43 de şcoli (4,3%), în Australia – 33, Noua Zeelandă – 10.
...versiune penru inprimare