Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Întrebări frecvente

Care sunt condiţiile de înscriere în Liceul Waldorf

Criterii de admitere în clasa I a Liceul Waldorf:
- copilul să fie fizic dezvoltat şi sănătos;
- copilul să se poată orienta în timp şi spaţiu;
- copilul să aibă cunoştinţe intelectuale elementare;
- pedagogia Waldorf nu este o pedagogie curativă;
- părinţii să cunoască principiile care stau la baza pedagogiei Waldorf şi să aleagă Liceul Waldorf în cunoştinţă de cauză.

Comisia de examinare: dna Olga Munteanu, înv.-diriginte la clasele primare, dir.-adj. pentru activitatea metodică; Valeria Botoşanu, profesor de ed. muzicală, Şterbeţ Natalia, lucrător medical.

Criterii de admitere în ciclul gimnazial/liceal al Liceul Waldorf:

- elevul să aibă media generală 7 - 7,5;
- discuţia preventivă cu părinţii;
- discuţia preventivă cu elevul;
- testarea elevului;
- fraţii şi surorile cu vârsta de până la 7 ani ai elevilor din liceu au prioritate la înscrierea în grupele de grădiniţă Waldorf;
- pedagogia Waldorf nu este o pedagogie curativă;
- părinţii să cunoască principiile Waldorf specifice vârstei preşcolare şi să aleagă grădiniţa Waldorf în cunoştinţă de cauză.

Comisia de examinare: dna Natalia Russu, dir.-adj. pentru instruire; dirigintele clasei respective.

Acte necesare pentru înscriere în clasa I:

Vă rugăm să depuneți la secretariat următoarele acte:
- copie după certificatul de naștere al copilului;
- copie după buletinul de identitate al unuia din părinți;
- cărticica medicală;
- cerere de înscriere tip (există deja);
- o fotografie 3x4 a copilului.


Relații la: 32 - 31 - 55

Care sunt realizările deosebite în promovarea pedagogiei Waidorf

Care sunt realizările deosebite in promovarea pedagogiei Waidorf

Deocamdată nu considerăm că avem careva merite sau succese deosebite în promovarea pedagogiei Waldorf. Dar însăşi faptul deschiderii unei asemenea şcoli în Moldova postcomunistă şi faptul existenţei ei în condiţiile penuriei economice şi sărăciei spirituale din societatea noastră de azi poate fi apreciată ca un succes.

Pot fi apreciate ca anumite succese în promovarea pedagogiei Waldorf de asemenea şi cele opt Simpozioane pedagogice (deschise sau interne) desfăşurate în Moldova (1994-2000), editarea unei broşuri cu versuri din creaţia elevilor, editarea primelor numere ale revistei elevilor şcolii Waldorf, organizarea Expoziţiei Internaţionale despre pedagogia Waldorf (în colaborare cu Fundaţia Iona Stiftung - Olanda), tradiţiile încetăţenite a prezentării spectacolelor de Crăciun de către colectivul pedagogic, părinţi şi elevi; a iarmaroacelor de toamnă şi de primăvară, susţinerea cu rezultate bune a tezelor de evaluare naţională la clasele a IV-a în anii 1999-2005, susţinerea publica a lucrărilor anuale de către elevii claselor a VIII-a şi a X-a, participarea activă în cadrul Zilelor francofoniei în Moldova.

Cine sunt fondatorii?

Cine sunt fondatorii?

Fondatorii Şcolii-grădiniţe Experimentale Waldorf din Chişinău au fost membrii grupului de iniţiativă Alexandra şi Liviu Dascăl, Vera şi Valeriu Şcurova, Angela (Gaidău) Creţu, Tamara Lenţa, Igor Gârdea şi Constantin Cotelea.Liviu Dascăl (director), Angela Creţu (metodist şi educator la grupa de grădiniţă)şi Vera Şcurova (educator la grupa de grădiniţă) activează şi astăzi în cadrul Liceului.

Fondatorul iniţiativei din s. Obileni este dl Ilie Pisarencu, directorul şcolii. Fondatoarea iniţiativei de la grădiniţa nr. 196 din or. Chişinău a fost dna Valentina Răileanu, şefa grădiniţei. Iar fondatoarea iniţiativei din or. Ungheni a fost dna Lidia Fortuna, în prezent învăţător-diriginte şi profesor de arta plastică la LTE Waldorf din Chişinău.

Ce elemente din cultura naţională conţine planul de învăţământ al Liceului Waldorf?

Ce elemente din cultura naţională conţine planul de învăţământ al Liceului Waldorf?

În afară de disciplinele: limba şi literatura română, istoria şi geografia României şi a Moldovei, în Planul de învăţământ al Liceului Waldorf din Chişinău a fost introdus de la bun început şi este studiat în calitate de instrument muzical la clasele mici instrumentul nostru naţional - fluierul şi alte instrumente de suflat: ocarina, cavalul, ş. a. în legătură cu lipsa specialistului de euritmie, temporar a fost introdus în plan ca obiect de studii "dansul popular".

...versiune penru inprimare