Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Care sunt condiţiile de înscriere în Liceul Waldorf

Care sunt condiţiile de înscriere în Liceul Waldorf

Criterii de admitere în clasa I a Liceul Waldorf:
- copilul să fie fizic dezvoltat şi sănătos;
- copilul să se poată orienta în timp şi spaţiu;
- copilul să aibă cunoştinţe intelectuale elementare;
- pedagogia Waldorf nu este o pedagogie curativă;
- părinţii să cunoască principiile care stau la baza pedagogiei Waldorf şi să aleagă Liceul Waldorf în cunoştinţă de cauză.

Comisia de examinare: dna Olga Munteanu, înv.-diriginte la clasele primare, dir.-adj. pentru activitatea metodică; Valeria Botoşanu, profesor de ed. muzicală, Şterbeţ Natalia, lucrător medical.

Criterii de admitere în ciclul gimnazial/liceal al Liceul Waldorf:

- elevul să aibă media generală 7 - 7,5;
- discuţia preventivă cu părinţii;
- discuţia preventivă cu elevul;
- testarea elevului;
- fraţii şi surorile cu vârsta de până la 7 ani ai elevilor din liceu au prioritate la înscrierea în grupele de grădiniţă Waldorf;
- pedagogia Waldorf nu este o pedagogie curativă;
- părinţii să cunoască principiile Waldorf specifice vârstei preşcolare şi să aleagă grădiniţa Waldorf în cunoştinţă de cauză.

Comisia de examinare: dna Natalia Russu, dir.-adj. pentru instruire; dirigintele clasei respective.

Acte necesare pentru înscriere în clasa I:

Vă rugăm să depuneți la secretariat următoarele acte:
- copie după certificatul de naștere al copilului;
- copie după buletinul de identitate al unuia din părinți;
- cărticica medicală;
- cerere de înscriere tip (există deja);
- o fotografie 3x4 a copilului.


Relații la: 32 - 31 - 55

...versiune penru inprimare