Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Pedagogia Waldorf în Moldova

Pedagogia Waldorf în Moldova

Schiţă istorică
Prima iniţiativă Waldorf în Moldova a fost Şcoala-grădiniţă experimentală Waldorf, inaugurată în cadrul învăţământului de stat în septembrie 1992 în or. Chişinău, capitala ţării, care îşi căpătase independenţa de URSS cu un an înainte (1991). Instituţia avea la început două clase, 58 de elevi, şi două grupe de grădiniţă, 41 de copii, în total cu 99 de copii şi 13 cadre didactice.
În al doilea an (1993/94) au fost deschise încă două clase întâi şi două grupe de grădiniţă, dublându-se şi numărul de copii.
În al treilea an au fost deschise încă două clase întâi, iar grupele de grădiniţă au rămas aceleaşi.
În al patrulea an (1995/96) a fost deschisă o singură clasă întâi, grupele de grădiniţă rămânând neschimbate (4).
În al cincilea an a fost deschisă tot numai o clasă nouă, iar numărul grupelor de grădiniţă s-a redus cu una, din cauza plecării a două educatoare cu studii Waldorf în concediu de maternitate.
În al şaselea an a fost deschisă o clasă întâi, iar pe parcursul anului de studii din cauza anumitor probleme o clasă de-a şasea (16 copii) s-a transferat, la dorinţa părinţilor, împreună cu învăţătoarea - diriginte în altă şcoală de stat, unde a activat până la sfârşitul anului cu aplicarea principiilor pedagogiei Waldorf.
În al şaptelea an au fost deschise două clase întâi cu câte 22 de elevi (total 44).
În următorii ani s-au format câte o clasă întâi. În anul 2007/08 clasa a X-a nu a fost deschisă, iar în 2009/10 a fost din nou redeschisă cl. a X-a
 Concomitent cu Şcoala-grădiniţă experimentală Waldorf, la Chişinău a luat naştere şi a doua iniţiativă Waldorf în cadrul grădiniţei de copii nr.196, director - dna V. Raileanu, educatoare dnele E. Popa şi O. Grigoriev, unde au fost deschise două grupe de alternativă Waldorf, de rând cu cele tradiţionale. Această iniţiativă a acţionat pe parcursul a cinci ani, după care cadrele pedagogice şi copii s-au transferat în Şcoala - grădiniţă experimentală Waldorf.

A ţreia iniţiativă Waldorf în Moldova a fost înfiinţată în cadrul unei şcoli de stat dintr-o localitate rurală - satul Obileni, raionul Hânceşti, situat pe malul r. Prut, lângă frontiera de vest, la o distanţă de 100 km de la Chişinău. Prima clasă de-a treia cu pedagogie Waldorf şi o grupă de grădiniţă au fost deschise aici în anul 1994 la iniţiativa directorului şcolii, dlui Ilie Pisarencu. În anul 1999 această clasă a absolvit deja clasa a IX-a şi a susţinut examenul de absolvire a ciclului gimnazial. Iniţiativa de aici n-a avut însă continuitate regulată, în fiecare an, din cauza problemelor legate de lipsa cadrelor didactice. Astfel că în anul 2000/2001 la Obileni activau trei clase (a II-a, a IV-a şi a Vil-a) cu 51 de elevi. Din anul 2007 la iniţiativa Ministerului, clasele Waldorf din Obileni au trecut la programul de stat.

O alta iniţiativă Waldorf a fost înfiinţată în 1995 în or. Ungheni, situat tot pe r. Prut, la frontiera cu România, la circa 100 km de capitală, tot în cadrul învăţământului de stat, la iniţiativa dnei Lidia Fortună, învăţătoare-diriginte. Pe lângă o clasă întâi a fost organizată şi o grupă de grădiniţă Waldorf. Neavând continuitate din cauza lipsei de cadre didactice cu studii respective, după al treilea an de activitate şi-a încetat existenţa, învăţătoarea transferându-se la Şcoala-grădiniţă Waldorf din Chişinău, unde lucrează şi în prezent.

Alte încercări de a înfiinţa clase/grupe cu pedagogie Waldorf sau cu elemente Waldorf au fost efectuate şi în alte localităţi din Moldova (la Bălţi, Orhei, Tiraspol), dar ele n-au avut continuitate. Astfel în anul 2000/2001 în Republica Moldova acţionau două iniţiative Waldorf cu 15 complete de clase (366 elevi) şi trei grupe de grădiniţă cu 58 de copii. In total numarul de copii cuprinşi în pedagogia Waldorf era de 422, iar a cadrelor didactice - 40. In anii următori din cauze obiective (criza demografica) si subiective (politica educaţională a Ministerului în anii 2001-2009) numarul elevilor şi a claselor a scăzut. Numărul iniţiativelor Waldorf s-a redus la una. 

...versiune penru inprimare