Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Despre Iaramaroc

Despre Iaramaroc

A devenit o tradiţie frumoasă a şcolii şi grădiniţei Waldorf din Chişinău organizarea iarmaroacelor în fiecare an - toamna şi primăvara.

De unde vine această tradiţie? Ce scop are? Pentru a răspunde la aceste întrebări ale părinţilor şi oaspeţilor este elaborat acest pliant, la decizia Colegiului Profesoral şi din iniţiativa Consiliului Fundaţiei Waldorf (06.10.08).

Primul iarmaroc de toamnă a fost organizat la şcoala Waldorf din Chişinău în 1993 din iniţiativa dnei Alexandra Dascal, pe atunci învăţător-diriginte la cl. II-a, unul din fondatorii şcolii. În afară de părinţi şi copii, la primul iarmaroc au participat ca oaspeţi de onoare dl. A. Grosu, şeful DETS a s. Râşcani, dna H. Heinkel (educatoare la şcoala Waldorf din or. Bad-Nauheim, RFG).

La următoarele iarmaroace au fost invitaţi în câteva rânduri ambasadorii RFG în Moldova.

De la apariţia lor, dorind să fie şcoli libere, majoritatea şcolilor Waldorf din Apus au fost create ca instituţii private, aparţinând unor asociaţii obşteşti ale părinţilor şi profesorilor. Aceste asociaţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi buna funcţionare a instituţiei de învăţământ, inclusiv şi de aspectul financiar. Afară de cotizaţiile lunare, anuale ale părinţilor, Asociaţiile au iniţiat diferite alte acţiuni în scopul adunării mijloacelor financiare (editarea şi realizarea diferitor pliante, materiale publicitare, materiale didactice, organizarea periodică a "bazarurilor"). Asociaţiile constituie de fapt, nişte comunităţi ale părinţilor şi pedagogilor, uniţi de un scop comun - educaţia unor personalităţi libere pe baza metodelor şi principiilor elaborate în cadrul pedagogiei Waldorf.

Conlucrând împreună pentru a elabora anumite idei, proiecte, sau chiar lucrând împreună în atelierul şcolii, confecţionând "mărfuri" pentru a fi vândute la iarmaroc, părinţii se cunosc reciproc, se împrietenesc cu familiile, fapt important pentru atmosfera ulterioară din clasă. Lucrând împreună cu pedagogii şi părinţii lor, copiii la fel, învaţă multe lucruri: fac ceva pentru societate, se cunosc mai bine, se împrietenesc, conlucrează cu ceilalţi. Astăzi, când în multe familii există doar un copil, aceasta e o posibilitate perfectă de a socializa acest copil, de a-l "trata" de egoismul care inevitabil se dezvoltă în asemenea familii.

Deci iarmarocul urmăreşte nu doar scopul pur financiar - de a completa bugetul asociaţiei/fundaţiei, care îşi planifică să realizeze un proiect concret cu aceşti bani pentru îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie şi învăţământ, dar are şi scopuri social-pedagogice - de a apropia sufleteşte membrii comunităţii şcolare (părinţi-copii-pedagogi) în procesul muncii în comun în perioada pregătirii şi în procesul odihnei lor în comun (în ziua iarmarocului).

Conform tradiţiilor populare de la noi din Moldova, în cadrul târgurilor avea loc nu numai comercializarea mărfurilor, dar şi organizarea diferitor activităţi culturale distractive.

În şcoala noastră scenariul desfăşurării iarmaroacelor include în primul rând o parte artistică pregătită de elevi, pedagogi, părinţi (cântece, poezii, dansuri, expoziţii de lucrări etc), a doua parte - iarmarocul ca atare (vânzarea mărfurilor) şi a treia parte - distractivă, care include diferite competiţii sportive, concursuri artistice pentru cei mari şi pentru cei mici.

Pe parcursul anilor destinaţia banilor adunaţi a fost diferită: pentru procurarea instrumentelor muzicale, pentru dotarea laboratoarelor şi atelierelor şcolare, completarea bibliotecii şcolare.

În acest an sursele adunate la Iarmarocul de toamnă-2008 vor fi destinate pentru proiectul reparaţiei sistemului de încălzire, iar o parte va fi destinată ca ajutor material elevei bolnave din cl. a IX-a Crivoşeev Ana.

L. Dascal, dir. ŞMCG Waldorf