Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Carte de vizită

Carte de vizită

Numele complet: Liceul Teoretic Experimental Waldorf (cu grupe de grădiniţă) actualmente. Şcoala Medie de Cultură Generală Waldorf (cu grupe de grădiniţă) din anul 2005 până în 30.07.2010. Şcoala - Grădiniţă Experimentală Waldorf (Nr.25) din municipiul Chişinău (din anul 1992 până în 2005)

Nume prescurtat:
LTE Waldorf.

Tipul liceului:
Liceu Teoretic Experimental cu pedagogie alternativă bazată pe principiile pedagogice elaborate de Rudolf Steiner (1861 - 1925) cu grupe de grădiniţă.

Forma de proprietate:
de stat.

LTE Waldorf din Chişinău a luat naştere:

 • Din iniţiativa unui grup de cadre didactice care a făcut studii la Centrul de pedagogie Waldorf din România şi la Şcoala Liberă Superioară de Pedagogie Antroposofică din oraşul Mannheim, Germania;
 • Din dorinţa unui grup de parinţi şi copii de a invăţa altfel;
 • Prin ordinul Ministerului Ştiinţei şi Învăţămăntului al Republicii Moldova nr. 352 din 18 august 1992, decizia Primăriei municipiului Chişinău nr. 18/46 din 24 august 1992, ordinul Direcţiei Generale a Învaţământului din municipiul Chişinău nr. 801 din 26.08.1992;
 • Ca răspuns la deschiderea societăţii spre democraţie şi libertate.

Adresa iniţială: str. Miron Costin 4/2 (1992 - 1995)

Adresa actuală:

str. Studenţilor 11, cod postal 2045, mun. Chişinău, Republica Moldova. Tel.: (+373 22) 32-31-55 Fax.: (+373 22) 32-09-91
Organele superioare:

DEST a sectorului Râşcani, DGETS a mun. Chişinău, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
LTE Waldorf oferă:

 • Libertate în dezvolarea personalităţii copilului;
 • Un mediu social şi natural agreabil din fragedă copilărie până la maturitate;
 • Libertate în creaţia pedagogică;
 • O experienţă vastă de învăţare;
 • O ofertă curriculară variată şi echilibrată în cele trei componente: cognitivă, afectivă şi volitivă;
 • Metode de predare inovatoare.

Valorile pe care le promovează LTE Waldorf:

 • Educaţia pentru libertate şi pentru responsabilitate socială;
 • Cultivarea binelui, frumosului şi adevărului pe baza credinţei, artei şi ştiintăţei.

Ţelurile liceului:

 • Educaţia spiritului activ (voinţei);
 • Educaţia estetică (simţurilor);
 • Educaţia intelectuală (gândirea).

Structura actuală, 2011-2012 a Liceul Teoretic Experimental Waldorf (cu grupe de grădiniţă) din Chişinău este următoarea:

 • Ciclul preşcolar - 3 grupe cu 75 copii,
 • Ciclul primar - 5 clase cu 130 copii:cl.I"A",cl.I"D",cl.II,cl.III,cl.IV
 • Ciclul gimnazial - 5 clase cu 104 elevi,
 • Ciclul liceal - 3 clase (a X-a, a XI-a,XII-a) cu 56 elevi,
 • În total: 16 complete, 365 copii.

Numărul de cadre didactice active în cadrul LTE Waldorf:

 • 6 educatori, 1 psiholog şcolar;
 • 31 învăţători/profesori;
 • dintre care:
 • cu studii superioare 35;
 • medii speciale 2;
 • cu studii în pedagogia Waldorf de lungă durată - 12;
 • cu studii în pedagogia Waldorf de scurtă durată 15;
 • cu grad didactic 17 (15-gr.did.II; 2-gr.did.I).

Prima promoţie a ciclului gimnazial a avut loc în anul 2001 cu 29 de absolvenţi. Prima promotie a ŞMCG Waldorf a avut loc în anul 2003 cu 20 de absolvenţi. Pe lângă susţinerea statului, şcoala a fost susţinută financiar şi organizatoric de "Asociatia de tineret şi copii pentru promovarea pedagogiei Waldorf din R. Moldova", persoană juridică înregistrată la Ministerul Justiţiei al R. Moldova (1992-2003), actualmente de Fundaţia "Iniţiativa Pedagogică Waldorf - Moldova" (din 2003 - pezent).
PARTENERIAT:  
Şcoli parteneri: Frei Waldofschule Wetterau din or. Bad - Nauheim, Germania, cu care am întreţinut relaţii timp de 13 ani şi Frai-öffentlech - Waldorfschoul Letzebuerg din Luxemburg, din 2004 până în prezent.