Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Care sunt realizările deosebite în promovarea pedagogiei Waidorf

Care sunt realizările deosebite în promovarea pedagogiei Waidorf

Care sunt realizările deosebite in promovarea pedagogiei Waidorf

Deocamdată nu considerăm că avem careva merite sau succese deosebite în promovarea pedagogiei Waldorf. Dar însăşi faptul deschiderii unei asemenea şcoli în Moldova postcomunistă şi faptul existenţei ei în condiţiile penuriei economice şi sărăciei spirituale din societatea noastră de azi poate fi apreciată ca un succes.

Pot fi apreciate ca anumite succese în promovarea pedagogiei Waldorf de asemenea şi cele opt Simpozioane pedagogice (deschise sau interne) desfăşurate în Moldova (1994-2000), editarea unei broşuri cu versuri din creaţia elevilor, editarea primelor numere ale revistei elevilor şcolii Waldorf, organizarea Expoziţiei Internaţionale despre pedagogia Waldorf (în colaborare cu Fundaţia Iona Stiftung - Olanda), tradiţiile încetăţenite a prezentării spectacolelor de Crăciun de către colectivul pedagogic, părinţi şi elevi; a iarmaroacelor de toamnă şi de primăvară, susţinerea cu rezultate bune a tezelor de evaluare naţională la clasele a IV-a în anii 1999-2005, susţinerea publica a lucrărilor anuale de către elevii claselor a VIII-a şi a X-a, participarea activă în cadrul Zilelor francofoniei în Moldova.