Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Parteneriat

Parteneriat

Fiind parte componentă a Mişcării pedagogice internaţionale Waldorf (care a împlinit în anul 2010, de la înfiinţarea primei şcoli de acest tip, 90 de ani), şcoala noastră a întreţinut permanent şi a dezvoltat relaţii de colaborare şi parteneriat cu diferite şcoli similare de peste hotare şi cu diferite organisme internaţionale ale acestei mişcări.

De exemplu, pe parcursul a 5 ani (1993-1998) şcoala noastră a colaborat cu colectivul şcolii Waldorf Uhlandshohe din Stuttgart (Germania). În rezultat au fost realizate 5 simpozioane pedagogice de perfecţionare a cadrelor didactice cu participarea a 8 pedagogi din Germania şi o vizită a 4 cadre didactice de la noi în Germania.

Între anii 1993-2008 în baza acordului de parteneriat încheiat cu şcoala Waldorf Wetterau din or. Bad-Nauheim (Germania) au fost organizate 10 simpozioane pedagogice de perfecţionare la noi în care au fost antrenaţi circa 17 cadre didactice cu experienţă atât din Germania cât şi din Elveţia; 10 cadre didactice din Moldova au efectuat vizite în scopul stagiilor pedagogice la şcoala din Bad-Nauheim; elevii clasei a VIII-a au efectuat în vara anului 2004 o vizită în scopul schimbului intercultural la şcoala din Bad-Nauheim prezentând un concert de muzică populară şi un spectacol în limba germană după piesa lui W. Shakespeare „Visul unei nopţi de vară”. Şcoala-partener a acordat şcolii noastre în calitate de ajutor umanitar 2 bănci de tâmplărie pentru atelierul şcolar, peste 200 de scaune teatrale pentru sala de festivităţi, un set de instrumente muzicale, anual asigurau gratuit elevii din clasa I-i cu blocuri de ceară colorată etc.

La propunerea colegilor din Bad-Nauheim (Germania) în anul 2004 au început relaţiile de colaborare între şcoala noastră cu Frai-offentlech Waldorfschoul Letzebuerg din Marele Ducat de Luxemburg. Până în prezent au fost realizate: 9 proiecte „Practica socială a clasei a XII-a din Luxemburg în Moldova”:
- 2004-2005 – amenajarea terenului de joc al grădiniţei;
- 2006 – amenajarea podului de lemn si lazurarea pereţilor într-o grupă de gradiniţă şi în clasa I-i;
- 2007 – amenajarea laboratorului de fizică;
- 2008 – construirea a două turnuri de joacă pentru elevii claselor primare;
- 2009 – amenajarea sălii de euritmie;
- 2010 – construirea băncilor pentru terenul de sport şi pictarea vitraliilor la geamurile din grupele de grădiniţă;
- 2011 - construirea gărduceanului din lemn din faţa şcolii
- 2012 - construirea scaunelor de lemn pentru curtea şcolii;

Total în aceste proiecte au fost implicaţi aproximativ 115 de elevi din Luxemburg şi 10 cadre didactice. Elevii din Luxemburg sunt însoţiţi în ultimii ani de dna Yordanka Gilet şi dl Jeremy Francois, cărora le suntem nespus de recunoscători.
Ca răspuns, în aceeaşi perioadă au fost realizate 7 proiecte „Schimbul de elevi” în cadrul cărora la invitaţia şcolii din Luxemburg şi cu cheltuielile ei, această şcoală a fost vizitată mai întâi de o clasa a VIII-a, apoi de 10 elevi din diferite clase a şcolii noastre (pe un termen de doua saptamani). În perioada 05-12 iunie 2011, clasa a XI-a, însoţită de diriginta lor - dna Rita Cojocaru şi încă două profesoare, au realizat cel de-al şaselea proiect "Schimbul de elevi". Anul acesta, în vacanţa de Paşti (13-21 aprilie 2012) întreaga clasă a XI-a a Liceului nostru, 18 elevi, însoţiţi de diriginta lor - dna Russu Natalia şi încă două profesoare - Munteanu Olga, dir.-adj. pentru activitatea metodică, părinte, şi Botoşanu Valeria, prof. de ed. muzicală, au realizat cu succes cel de-al şaptelea proiect "Schimbul de elevi".

Din ianuarie 2012 am încheiat un nou acord de parteneriat cu şcoala nr. 1060 Waldorf din Moscova, Federaţia Rusă. Ansamblul muzical "Песни мира" de la această şcoală, condus de dna T. Rokiteanskaia, Pedagog Emerit din Rusia, a fost găzduit de liceul nostru între 5-13.01.2012. Ei au efectuat o călătorie în satul Ţigăneşti, la mănăstirea de acolo şi la Orheiul Vechi. Moscoviţii au colindat sătenii cu colinde vechi în limba română; au participat la un festival de colinde la mănăstire; au prezentat un concert de neuitat în liceul nostru. La invitaţia şcolii din Moscova, elevii clasei a XII-a din liceul nostru au efectuat o vizită de răspuns în vacanţa de primăvară 3-9.03.2012, participând cu un program artistic la "Ziua Moldovei" în şcoala nr.1060 din Moscova.

Din anul 2008 am stabilit relaţii de colaborare cu Vrie School De Berkel din or. Zutphen, Olanda. În rezultat au fost realizate două proiecte: „Simpozion pedagogic intern de perfecţionare” în primăvara şi în toamna anului 2009 cu participarea dlui Jan Net, profesor Waldorf cu mare experienţă pedagogică.

De lungă durată şi prodigios este parteneriatul instituţiei noastre cu Federaţiile naţionale şi cu multe şcoli similare din România (Liceele Waldorf din Iaşi, Bucureşti, Simeria, Cluj) şi din Ucraina (Şcolile Waldorf din Odesa, Dnepropetrovsc, Kiev): schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, donaţii de literatură metodică, organizarea în comun a câtorva ediţii a Jocurilor Olimpice pentru clasele a V-a etc.

Dintre organismele internaţionale deosebit de fructuoasă este colaborarea instituţiei noastre cu IAO (Internationale Assoziation fur Waldorfpadagogik in Mittel-und Ost Europa…) din Stuttgart (FRG). Cu ajutorul acestei organizaţii peste 85 de pedagogi din Moldova au participat la cursuri de formare în pedagogia Waldorf, la simpozioane internaţionale, conferinţe, stagii pedagogice peste hotare, a fost organizată conferinţa ştiinţifico-practică „Actualitatea ideilor pedagogice steineriene” (februarie 2007) la Chişinău.

Câteva proiecte referitoare la baza tehnico-materială au fost sponsorizate de Fundaţia Internaţională „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners” (RFG). Ca rezultat au fost reparate doua grupe de grădiniţă, pentru atelierul şcolar am primit 3 bănci de tâmplărie dotate cu seturi de instrumente necesare şi un ferăstrău circular industrial.