Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Extras din statutul Liceului Waldorf

Extras din statutul Liceului Waldorf

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A LICEULUI TEORETIC EXPERIMENTAL WALDORF (cu grupe de grădiniţă) (profil umanist)

CUPRINS:
I. Dispoziţii generale
II. Scopul, sarcinile, principiile
III. Modul de înscriere a copiilor
IV. Bazele organizării activităţii instructiv-educative
V. Evaluarea. Finalizarea studiilor.
VI. Drepturile şi obligaţiunile elevilor.
VII. Drepturile şi obligaţiunile părinţilor.
VIII. Personalul didactic.
IX. Dirijarea, organele administrative şi consultative
X. Baza didactico-materială. Finanţarea.
XI. Colaborarea
XII. Documentaţia Liceului
XIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii


. . .
. . .
. . .
Incarca fișierul tip PDF (537Kb) cu documentul integral