Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Raport de activitate al Fundatiei Initiativa Pedagogica Waldorf - Moldova pentru anul 2012

Raport de activitate al Fundatiei Initiativa Pedagogica Waldorf - Moldova pentru anul 2012

Scopul FIP Waldorf – Moldova este dezvoltarea învățământului și educației pentru libertate în Moldova prin aplicarea pedagogiei Waldorf, susținerea financiară a Liceului Teoretic Experimental Waldorf din min. Chișinău. Pentru realizarea scopului propus în anul acesta FIP Waldorf a desfășurat mai multe activități. Pentru o bună desfășurare a procesului de învățământ s-au pregătit sălii de clasă: 2 săli de clasă pentru clasele I-i, sala de clasă pentru cabinetul de limbă engleză, reparația cabinetului de euritmie, reparația cosmetică a coridoarelor, amenajarea terenului școlar.

Pentru realizarea acestor lucrări au fost antrenați și părinții, au fost organizate și petrecute ateliere cu părinții. În anul 2012 s-a realizat un proiect foarte important pentru liceu. Mai mult de 3 ani elevii/profesorii liceului nu realizau curriculum școlar la informatică (cl.VII – XII-a) din cauza lipsei calculatoarelor. Calculatoarele vechi (din 1998) au fost decontate în 2010 din motivul uzurii morale și tehnice. La rugămintea Consiliului Pedagogic au fost procurate 5 calculatoare și un printer, mobilier pentru cabinetul de informatică. 9 calculatoare au fost primite din partea DGETS.

FIP Waldorf – Moldova a susținut financiar profesorii la organizarea simpozioanelor interne, și externe, pentru a aprofunda elementele de metodică, antropologie si didactica disciplinelor.

În conformitate cu planul de învăţământ al LTE Waldorf pentru perioada 2011 - 2012 aprobat de ME al RM, în baza deciziei Colegiului Pedagogic şi acordului de parteneriat educaţional cu Liceul Waldorf din Bucureşti (România), în perioada 08-14.05.2011 a avut loc practica topografică a cl. a X-a la Complexul Turistic „Albota”, judeţul Sibiu, România, împreună cu clasa a X-a de la Liceul Waldorf din Bucureşti. Printre exercițiile practice de măsurări și calcule pe teren, tinerii au avut prilejul să admire frumusețea munților Făgăraşi. Exercițiile a fost nu numai practice, dar și sănătoase, emoționante, folositore pentru copii. Consiliul FIP Waldorf a dus tratative cu Asociația Internațională pentru promovarea pedagogiei Waldorf în Europa Centrală și de Est pentru susținerea financiară a elevilor care au participat la practica topografică.

Consiliul FIP Waldorf a organizat și a petrecut 2 iarmaroace (toamnă, primăvară). Conform deciziei Consulului Pedagogic si cu susținerea Fundației la îndemnul Federației Internaționale Prietenii artei educației lui Rudolf Șteiner (Germania - Berlin) de a participa la proiectul de binefacere pentru susținerea școlilor Waldorf din țările slab dezvoltate. Liceul nostru a contribuit cu 4000 lei la acest proiect de binefacere.

Mai multi de 8 ani LTE Waldorf și Consiliul FIP Waldorf a inaugurat proiectul „Schimb de clase”. La început au fost numai schimb de elevi, apoi proiectul a luat amploare și astăzi este posibilitatea de-a merge cu o clasă întreagă - clasa a XII-a din Luxemburg și clasa a-XI-a de la liceu, deoarece clasa a- XII-a are examen de absolvire. Clasa a-XII-a din Luxemburg venit cu un proiect social în liceu, care este realizat împreună cu elevii claselor a-X-a și a - XI -a .

Responsabilitatea Consulului FIP Waldorf este de a întâlni, caza, hrăni și organiza excursii pentru oaspeți. Anul acesta elevii din Luxemburg și elevii din liceu au proiectat și confecționat scaune pentru curtea liceului.

Schimbul de clase a fost reciproc, în luna mai 2012, și elevi de la noi din liceu au fost la Luxemburg unde au ajutat la amenajarea curții școlare. Copii au venit foarte bucuroși, cu impresii frumoase și o experiență foarte bună. Acest proiect este realizat datorită relațiilor frumoase de parteneriat dintre Consiliul FIP Waldorf – Moldova și Fundația Waldorf din Luxemburg.

Un alt eveniment foarte important pentru Liceu a fost cea de-a 20 aniversare de la înființare. În liceu (22.10 – 25.10) s-a petrecut un simpozion internațional cu participarea Președintelui IAO Waldorf dnul. Gr. Johannsen, 7 persoane din România, 6 per. din Moscova, 2 per. din Germania, 2 per. Luxemburg, 102 per. manageri principali, angajați ai DGETS. Consiliul Fundației Waldorf a susținut și a participat activ la pregătirea simpozionului și petrecerea manifestării de aniversare.

În încheiere ținem să mulțumim Fondatorilor, Consiliul Fundației Waldorf și donatorilor pentru aportul financiar și munca depusă pentru realizarea acestor activități foarte importante pentru liceu.


Fundatia Intiativa Pedagogica Waldorf – Moldova, 2013