Liceul Teoretic Experimental Waldorf din Chişinău
Articole şi publicaţii

Articole şi publicaţii

Lista de literatură despre pedagogia Waldorf şi despre Şcoala Waldorf, publicatii din Republica Moldova şi peste hotare

 1. Aplicarea principiilor şcolii alternative. Experienţa şcolii Waldorf / Patraşcu D., Ursu A., Jinga I. / Managementul educaţional preuniversitar. Editura ARC, Chişinău, 1997.
 2. Aus der Schulbewegung. Osteuropa im Wandel / Euphorie und Erwachen. / Neuere Entwicklungen ostenropaischer Waldorfinitiativen/Moldawien. / Revista "Erziehungskunst", 1993, N12, s. 1352-1353, 1357 (foto).
 3. Ciubotaru I. Educaţie în stil Waldorf. / Revista "Capitala Magazin", Chişinău, 2002, N21.
 4. Chiriac O. Rudolf Steiner şi pedagogia sa. Personalităţi, Pedagog de excepţie. / Revista "Alternativa XXI", Chişinău, 1999, N6 (august), p. 2-3.
 5. Curchi L. Elevul trebuie educat în spiritul libertăţii. Din experienţa Şcolii-grădiniţe Waldorf din Chişinău. Dialog cu dl L. Dascal, directorul şcolii. / Ziarul "Natura", 2003, octombrie, p. 7.
 6. Dandara O., Albu A. Particularităţile organizării procesului educaţional în şcoala Waldorf. / Revista "Didactica Pro", 2003, N1(17) februarie, p. 29-32.
 7. Dascal A. Deschide-te, suflete., interviu cu dna Dascal A., învăţător-diriginte la şcoala Waldorf din Chişinău, cu 8 poezii şi 3 desene ale elevilor acestei şcoli. / Revista "Alunelul", Chişinău, 1996, N10, p. 4-5.
 8. А. Даскэл Откройся душа. Интервю с А. Даскэл кл. руководителем Кишиневской Вальдорфской школы, а также 8 стихотворении и 3 рисунка учящиеся этой школы / Журнал "Алунел" (Лесной орешек), 1996, N10, c. 4-5.
 9. Dascal A., Dascal L. Moldavien Landerberichte. - În cartea: IAO Internatinale Assoziationfur Waldorfpadagogic in Mittel - und Osteuropa und weiter
 10. Dascal L. Realizarea concepţiei şcoli libere în Moldova. În cartea Filosofia educaţiei - imperative, căutări, orientări. / Simpozionul internaţional editia a V-a, 11-12 noiembrie 1997, Chişinău, 1997, p. 149-151.
 11. Dascal L., Directorova L. Folk - dancing and Eurythmy. În cartea Waldorf Education Worldwide /The Development of Waldorf Education including Antroposophical Curative Education and Social Therapy./ Publisher: Freunde der Erzichungskunst Rudolf Steiners (Freinds of Waldorf Education). Transl. in engl. Collis I., Rawson M.- Berlin, 2001, s. 110-111.
 12. Dascal L., Directorova L. Volkstanz und Eurythmie. - În cartea: Waldorf - Padagogik weltweit /Ein Uberblik uber die Entwicklung der Waldorf - Padagogik sowie der antroposophi - schen Heilpadagogik und Sozialtherapie. /Berlin, 2001, s. 110-111.
 13. Deschide-te suflete! Culegere din creatia elevilor cl. a IV-a, din Şcoala Waldorf. Chişinău, 1996, p. 30.
 14. Ermurachi E. Blick nach Moldawien, Aus der Schulbewegung. / Revista Erziehungskunst, 1999, N12, Dez., p. 1387-1388 (mit 2 fotobildern).
 15. Ermurachi E. Ein "Statliches Experiment": Die Waldorfschule in Khisinew. / Broşura "Freunde der Erziehungskunst R.Steiner", 1999, p. 11.
 16. Fraser K. Eine Herbsttagung in Moldawien. / Revista "Rundbrief" /Freie Waldorfschule Uhlandshohe, 1995, N116, Dez., p. 48-50 (mit 2 fotobildern)
 17. Heinkel H. 1. Symposium fur die Waldorfpadagogik in der Republik Moldova vom 27. Marz bis 02, April 1994. / Revista "Goldstein" /Johanni, /Waldorfbewegung Wetterau, 1994 p. 27-29.
 18. Heinkel H. Unsere Patenschule in Moldavien (mit 2 bildern)/ Revista "Erziehungskunst", 2003, N 7-8, p. 891-893.
 19. Kniebe G. Bericht aus M oldawien. / Revista "Lehrer Rundbrif", Bund der Freien Waldorfschulen, 1994, N50, Marz, p. 36-38.
 20. Mîndîcanu V. Pluralism în învăţământ. Dialog cu Dascal L., dir. Şcolii-Gradiniţă Waldorf / Ziarul "Faclia", 2002, 12 octombrie, p. 5.
 21. Mîndîcanu V. Şcoala liberă - exigenta timpului. In cartea V. Mandacanu "Bazele tehnologiei si maestriei pedagoice" Chisinau, 1997, p. 25-30.
 22. Odoleanu V. Fără manuale, fără note, fără examene - Waldorf pedagogie de alternativă. Dialog cu dl Liviu Dascăl, directorul Şcolii-Grădiniţe experimentale Waldorf din Chişinău. / Ziarul "Moldova Suverană", 1995, 20 Mai, p. 3.
 23. Орлов Г. Учись у Вальдорф. О Международной выставке "Вальдорф - живая педагогика искуство воспитания" / Газета "Комсомольская Правда" в Молдове 1997, 10 октября!
 24. Otgon L. Prin Şcoala Waldorf spre un învaţămînt liber şi mai uman. / Revista "Alternativa XXI" Chişinău, 1999, N6 (august), p. 3-4.
 25. Pisarenco I. Pedagogia Waldorf ca o concepţie alternativă a şcolii contemporane. Avem ce învăţa de la alţii. / Revista "Familia, Şcoala, Societatea", 1992, N1, p. 45-48.
 26. Popa E. Euritmia este arta materializării vorbirii prin mişcare. / Ziarul "Ţara", 1998, 6 ianuarie, p. 4.
 27. Romanciuc M. Şcoală fără director, fără manuale, fără note./ Şcoala Waldorf din Chişinău in faţa dilemei: a fi sau a nu fi / Ziarul "Făclia", 2000, 23 septembrie.
 28. Roşca T. Waldorf o pedagogie vie, o artă a educaţiei. Inaugurarea festivitaţilor consacrate aniversării a cincea de la deschiderea Şcolii-Gradinita din Chisinau. / Ziarul "Faclia", 1997, 4 octombrie, p. 4.
 29. Stoica V. Albine - copii care nu se mai satură de învăţătura. Metodica Waldorf în Chişinău. / Ziarul "Faclia", 1993, 26 februarie, p. 6.
 30. Stoica V. Şcoala Waldorf - paşi noi. / Ziarul "Făclia", 1994, 22 aprilie, p. 3.
 31. Şcoala-Grădiniţă Waldorf. Instruirea de alternativă. / Ziarul: "Făclia", 1997, 28 iunie.
 32. Schuberth E. Câteva reflecţii asupra pedagogiei Waldorf / Ziarul "Făclia", 1993,12 februarie, p. 6;
 33. Школа окнами в будущее. / Газета "Вечернии Кишинев" 1993, 2 марта с. 4;
 34. Tarhon V. Şcoala Waldorf la 75 de ani de la înfiinţare. - Ziarul: "Făclia", 1994, 3 septembrie, p. 4;
 35. Trofimov R. Pedagogia netradiţională de la Şcoala Libera Waldorf, Unii apreciază această metodă netradiţională, alţii o contestă / Ziarul "Fux", 1997, 24 octombrie;
 36. 37. Ţîgîrlaş L. Cât de serios se pot juca adulţii? Sau experimentarea sistemului Waldorf în Moldova / Revista "Ab Ovo", 1992, Nr 5-6. p.4-6;
 37. Н. Устюгова Живая педагогика. О Международной выставке "Вальдорф - живая педагогика искуство воспитания" проходившей в Кишиневе с 9 сентября по 7 октября 1997г. / Газета "Независимая Молдова", 1997, 8 октября;
 38. Volz G. Waldorfpadagogische Initiativen in Moldawien. / Revista "Erzichundskusnst", 1996, N9, p. 952-957;
 39. Volz G. Waldorfpadagogik in Moldawen / Revista "Moment", Monatschiff fur Eltern, Lehrer, Schubert und Freunde der Rudolf Steiner - Schule im Mauer, Freie Waldorfschule, Osterreich, 1996, N 5, Mai, p. 15-17;
 40. Patraşcu D. Tehnologii educaţionale. 13.1. Tehnologia "Pedagogia Waldorf" în cartea D. Patraşcu "Tehnologii educaţionale", Chişinău, 2005 , p. 426-432;
 41. Dascăl L. Autoconducerea colegială în şcoala Waldorf / Revista "Buletin managerial", 2006, Nr. 1;
 42. Ganenco A., Cojocaru Ş. Şcoala Waldorf - fără note, dar cu suflet. / Ziarul "Asta da", 2006, 7 februarie, p.5;

Lista publicaţiilor în anul de studii 2008/2009

 
 1. E. Vorotneac „Vrei să ştii în ce şcoli... se fac iarmaroace?” – „FĂCLIA”, 25 octombrie 2008, p. 2;
 2.  
 3. L. Dascal Propuneri la proiectul „Codului Învăţământului” (Scrisoare deschisă dlui M. Lupu, preşed. Parlamentului RM.) – „FĂCLIA”, 22 noiembrie 2008, p. 6;
 4. O. Munteanu „Şcoala Waldorf: predare centrată pe cunoaşterea fiinţei elevului”. – Rev. „DIDACTICA PRO...” 2008, N6, p. 48-50;
 5. V. Şeremet, A. Strâmbanu „Cu sufletul deschis spre lumină...” (Spectacolul cl. a IX-a prezentat la CPPC „Orfeu”) – „FLORILE DALBE” N3, 22 ianuarie 2009, p. 2-3;
 6. R. Cojocaru Lernen ohne Anngst. – „RUNDBRIEF”, 2009, p. 4./ „Tema: Individualität von Waldorfschulen/ A învăţa fără frică. – Revista „RUNDBRIEF” (RFG), primăvara 2009, p. 21/Tema: Individualitatea şcolilor Waldorf”;
 7. I. Băbălău, V. Mardari, R. Cojocaru „Cum am salvat izvoraşul” /De veghe naturii/ – „FLORILE DALBE”, 30 aprilie 2009, p. 2;
 8. R. Cojocaru „Piatra de încercare”/Între studiu şi pasiune: susţinerea lucrărilor anualela şc. Waldorf de către elevii cl. a VIII-a. – „FLORILE DALBE”, 7 mai 2009, p. 2;
 9.  
 10. L. Dascal „ Parteneriatul şcolar Waldorf: Luxemburg-Chişinău” (un proiect de integrare europeană în practica educaţională) – „FĂCLIA”, 30 mai 2009, p. 1, p. 14;
 11. I. Bogatu „O feerie în spirit olimpic la Şcoala Waldorf”. – Ziarul „SPORT PLUS”, 02 iunie 2009, p. 11, continuare în numărul următor din 09 iunie 2009, p. 7;
 12. L. Dascal „Săptămâna de euritmie la Chişinău” – Ziarul „UNIVERS PEDAGOGIC PRO” N25, 18 iunie, 2009, p. 8< /li>
 13. I. Bogatu, Brădescu P. „Tradiţiile cavalereşti şi performanţa sportivă la loc de cinste în şcoala Waldorf”. Ziarul „SPORT PLUS”, 25 august 2009, N28, p. 4-5.

Lista publicaţiilor în anul de studii 2009/2010

 1. Alexei Frunză – primul euritmist din Moldova /Necrolog/. „Univers Pedagogic Pro”, nr. 35 din 02.10.2009, p. 8;
 2. Iachim I O şcoală deosebită... – „Univers Pedagogic Pro”, nr. 39 din29.10.2009, p. 4.